Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Dzisiaj jest: 19 września 2021

Wyszukiwarka


Zakład Ekonomiczno-Administracyjny
Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


RODO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zakład Ekonomiczno – Administracyjny w Łowiczu, mający swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 4, 99-400 Łowicz, tel. kontaktowy: 46-837-49-76.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Dariusz Fabijański.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest pocztą elektroniczną za pośrednictwem Zakładu tj.: zealowicz@onet.eu bądź bezpośrednio pod adresem elektronicznym:dariusz.fabijanski@gmail.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności w celu realizacji zadań statutowych Zakładu wynikających z zapisów załącznika nr 1 do Uchwały nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu oraz utworzenia i nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Łowiczu.

Odbiorcy danych osobowych:
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny w Łowiczu nie udostępnia danych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw, w tym:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lud działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zakład Ekonomiczno – Administracyjny w Łowiczu.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie przez czas wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zakładzie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Joanna Mostowska (2018-07-25 12:19:21)
Liczba odwiedzin: 178066
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij